top of page

Politica de Confidențialitate


Angajamentul nostru
Conviv Media S.R.L. se angajează să protejeze confidențialitatea utilizatorilor site-urile web aflate în administrarea sa.

Această politică privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, de către Conviv Media S.R.L., se bazează pe Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene.

 

Politica vizează toate site-urile web gestionate de Conviv Media S.R.L. din cadrul domeniilor „conviv.ro” și “conviv.eu”. Puteți naviga pe majoritatea paginilor acestor site-uri web fără a trebui să furnizați date personale. În unele cazuri însă, pentru a vă putea oferi serviciile solicitate, este nevoie de astfel de date.


Operatorul de date cu privire la toate operațiunile de prelucrare date cu caracter personal prin intermediul acestor site-uri web este Conviv Media S.R.L. cu sediul social în Șoseaua Fundeni nr. 4, Sector 2, București. Pentru orice informații privind procesarea de date cu caracter personal de către Conviv Media S.R.L., incluzând o listă a persoanelor împuternicite de către Conviv Media S.R.L. în calitate de operator, vă rugăm să ne scrieți la office@conviv.ro.

Orice prelucrare de date cu caracter personal efectuata de Conviv Media S.R.L. va respecta principiile legalității, echității, transparenței, limitării scopului, limitării stocării, minimalizării datelor, acurateței, integrității și confidențialității.

Site-urile web administrate de Conviv Media S.R.L. pot conține link-uri către site-uri aparținând unor terți. Pentru a utiliza conținutul de la terți pe site-urile noastre web, aceștia vă pot cere să le acceptați termenii și condițiile specifice, inclusiv politicile lor referitoare la modulele cookie, asupra cărora nu avem control.


Modul în care procesăm datele cu caracter personal

Procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interactionați cu noi prin completarea formularelor de pe site-urile noastre web sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau orice altă modalitate. Sunt incluse informații pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pentru a utiliza un site web al nostru, când vă abonați la newsletter, participați la grupuri de discuții sau în alte activități de comunicare socială de pe un site web al Conviv Media S.R.L., prin completarea unui formular, atunci când vă înscrieți în campanii organizate de partenerii contractuali sau când raportați o problemă legată de site-urile noastre web.


Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, vârsta, data nașterii și sexul, precum și alte informații, după caz. Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră, de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală. În cazul în care ne furnizati in mod voluntar date cu caracter personal, inclusiv date cu caracter personal sensibile, prin interacțiunea dumneavoastră cu website-urile noastre sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al Conviv Media S.R.L., cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice, caz în care vom șterge aceste date de pe site-urile noastre web doar dacă legea o impune sau dacă nu dorim să le păstrăm.


Funcționarea site-urilor web implică utilizarea de sisteme informatice și proceduri software care procesează informații privind utilizatorii acestora în cadrul operațiunilor de rutină, a căror transmitere este automată atunci când se utilizează protocoalele de comunicare prin Internet. Cu toate că operatorul Conviv Media S.R.L. nu colectează aceste informații pentru a le asocia anumitor utilizatori, este posibil ca, prin natura lor și prin prelucrare și asocierea cu alte date deținute de terțe părți, aceste date să permită identificarea utilizatorului, fie în mod direct prin respectivele informații sau prin utilizarea altor informații colectate. Prin urmare, aceste informații trebuie să fie considerate date cu caracter personal.


Aceste informații includ diverși parametri referitori la sistemul dumneavoastră de operare și mediul IT, inclusiv adresa dumneavoastră IP, locația, numele de domenii ale calculatorului dumneavoastră, adresele URI (Identificator Unic de Resurse) ale resurselor pe care le solicitați pe site-ul web, momentul solicitărilor formulate, informații privind activitățile dumneavoastră pe site-ul nostru web, modalitatea utilizată pentru a formula solicitări către server, dimensiunile fișierului obținut ca răspuns la o solicitare, codul numeric care indică statusul răspunsului trimis de server, detalii legate de dispozitiv pe care îl utilizați pentru a accesa site-ul nostru web, prin intermediul cookie-urilor și altor tehnologii care permit această urmărire. Aceste date vor fi utilizate de Conviv Media S.R.L. doar în scopuri de anonimizare și statistică cu privire la utilizarea site-ului web, fără asocierea acestora cu oricare element de identificare a utilizatorilor, pentru a asigura corecta funcționare a acestuia și pentru a identifica orice nereguli și / sau abuzuri pe site-urile web. De asemenea, aceste date pot fi utilizate în scopul investigării răspunderii în cazul infracțiunilor informatice comise împotriva site-urilor web.


În unele cazuri obținem datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon de la terțe părți, precum parteneri de afaceri, subcontractanți de servicii tehnice, agenții de publicitate, furnizori de servicii de analiză, furnizori de servicii de cercetare de piață. În cazul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terță parte, vă vom furniza toate informațiile relevante despre prelucrare cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de o lună de la obținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv privind categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, scopul prelucrării și temeiul juridic al acesteia.

Scopurile procesării datelor cu caracter personal

Conviv Media S.R.L. intenționează să utilizeze datele dumneavoastră cu caracter personal, colectate prin intermediul site-urilor web, în următoarele scopuri:

- pentru a furniza răspunsurile sau serviciile pe care le solicitați, pentru a primi informații de la Conviv Media S.R.L., pentru a vă contacta atunci când este necesar și pentru a răspunde la solicitările și întrebările dumneavoastră, incluzând emailurile, pentru a furniza oricare alte servicii pe care le puteți solicita, pentru a vă trimite newslettere la care v-ați abonat sub formă de serviciu, cu conținut exclusiv în scop informativ și pentru a furniza oricare alte servicii pe care le puteți solicita. Nu este necesar consimțământul pentru prelucrarea datelor în aceste scopuri având în vedere că această prelucrare este necesară pentru a presta serviciile solicitate și, ca atare, pentru executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau pentru implementarea măsurilor solicitate de dumneavoastră înainte de încheierea unui contract. Nu aveți obligația de a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal către Conviv Media S.R.L. pentru aceste scopuri; cu toate acestea, dacă nu le furnizați, Conviv Media S.R.L. nu va putea să presteze servicii pentru dumneavoastră.
- în scopuri de marketing, promovare și publicitate, inclusiv pentru a realiza marketing direct, precum și pentru a efectua studii, cercetări, statistici sau sondaje de piață, prin e-mail, SMS, notificări push, bannere pop-up, mesagerie instantă, apeluri telefonice din partea unui operator, paginile oficiale de social media, cu privire la serviciile Conviv Media S.R.L. și pentru a vă transmite oferte, promoții sau alte informații despre serviciile noastre. Prelucrarea în aceste scopuri se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Nu constituie niciodată o obligație pentru dumneavoastră să vă exprimați consimțământul către Conviv Media S.R.L. pentru utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în aceste scopuri, și nu veți suporta nicio consecință dacă alegeți să nu le furnizați, în afară de faptul că nu veți putea să primiți alte comunicări de marketing din partea Conviv Media S.R.L. Oricare consimțământ exprimat poate fi retras ulterior.
- pentru viitoare scopuri de marketing, promovare și publicitate, trimițându-vă comunicări de marketing direct prin e-mail cu privire la serviciile furnizate de Conviv Media S.R.L. care sunt identice sau similare cu cele pe care le-ați solicitat anterior prin utilizarea site-urilor web. Prelucrarea în aceste scopuri se bazează pe interesul legitim al Conviv Media S.R.L. de a vă trimite comunicări de marketing direct prin e-mail cu privire la serviciile furnizate și care sunt identice sau similare cu cele pe care le-ați achiziționat anterior prin intermediul site-urilor Web. Puteți bloca aceste comunicări și nu veți suporta nicio consecință dacă procedați astfel, în afară de faptul că nu veți putea să primiți alte comunicări, obiectând prin intermediul link-ului de dezabonare afișat la sfârșitul tuturor acestor comunicări.
- pentru a vă crea profilul de utilizator (profiluri individuale și/sau combinate) pe site-ul nostru web, prin colectarea și analizarea informațiilor referitoare la preferințele selectate de dumneavoastră și alegerile pe care le faceți pe site-ul web, precum și referitoare la activitățile generale pe site-ul web, prin utilizarea de cookie-uri de profilare. Aceste informații vor fi utilizate pentru a personaliza serviciile furnizate prin intermediul site-ului web, atunci când este posibil, pentru a corespunde preferințelor și alegerilor dumneavoastră, precum și pentru a vă furniza informații și reclame care pot fi relevante pentru dumneavoastră și pentru interesele dumneavoastră, pentru a propune oferte personalizate care pot fi de interes pentru dumneavoastră, pentru a vă furniza informații referitoare la alte site-uri web / servicii pe care Conviv Media S.R.L. le consideră că ar putea fi de interes pentru dumneavoastră. Prelucrarea în acest scop se bazează pe consimțământul dumneavoastră, colectat prin banner-ul cookie pop-up și / sau o anumită rubrică de bifat. Nu constituie niciodată obligația dumneavoastră să vă exprimați consimțământul către Conviv Media S.R.L. pentru utilizarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în acest scop, și nu veți suporta nicio consecință dacă alegeți să nu vă exprimați consimțământul, în afară de faptul că nu veți putea să beneficiați de o personalizare mai extinsă a experienței dumneavoastră de utilizator în raport cu site-ul web. Oricare consimțământ exprimat poate fi retras ulterior, fie prin modificarea setărilor dispozitivului dumneavoastră sau contactând Conviv Media S.R.L.
- pentru conformarea cu legile care impun Conviv Media S.R.L. colectarea și / sau prelucrarea ulterioară a anumitor tipuri de date cu caracter personal, inclusiv regulamentele referitoare la concursuri în cazul în care utilizatorii participă la concursuri sau premii. Atunci când furnizați oricare date cu caracter personal către Conviv Media S.R.L., trebuie să le prelucrăm în conformitate cu legile aplicabile, prelucrare care poate include păstrarea și raportarea datelor dumneavoastră cu caracter personal către autorități oficiale pentru conformarea cu obligațiile fiscale, vamale sau de altă natură juridică. Nu este necesar consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop întrucât această prelucrare este necesară pentru respectarea unui obligații legale.
- pentru a preveni și a detecta oricare utilizare necorespunzătoare a site-ului web sau oricare activități frauduloase desfășurate prin intermediul site-ului web. Prelucrarea în acest scop este necesară pentru a urmări interesele legitime în prevenirea și detectarea activităților frauduloase sau utilizării necorespunzătoare a site-ului Web, în scopuri potențial infracționale.
- pentru a analiza și îmbunătăți prestarea serviciilor noastre, pentru a dezvolta site-ul web, pentru a evalua eficiența activităților și serviciilor de marketing, pentru a efectua analize statistice și demografice cu privire la clienții corporativi și utilizatorii înregistrați. Prelucrarea în acest scop este necesară pentru a urmări interesele legitime ale Conviv Media S.R.L. în dezvoltarea și administrarea site-ului web și pentru a îmbunătăți serviciile furnizate prin intermediul site-ului web.
Utilizatorii nu vor fi sunt obligați să furnizeze date cu caracter personal pentru a accesa pagini publice ale site-urilor web. Furnizarea datelor cu caracter personal în scopurile menționate mai sus este opțională, însă în lipsa furnizării datelor solicitate, indicate ca atare în formularul de înregistrare, după caz, utilizatorii pot fi împiedicați să finalizeze înregistrarea sau să beneficieze de serviciile aferente
.

Dreptul de acces al persoanei vizate

Puteți obține o confirmare că prelucrăm ori nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, veți avea acces la următoarele informații:
- categoriile de date cu caracter personal vizate;
- scopurile prelucrării;
- destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează a fi divulgate, în special țări din afara UE și a Spatiului Economic European sau organizații internaționale, cu menționarea garanțiilor adecvate în acest ultim caz;
- acolo unde e posibil, perioada stocării sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
- faptul că poți depune o plângere către autoritatea de supraveghere și că ne poți cere rectificarea, ștergerea datelor cu caracter personal, restricționarea prelucrării acestora ori că te poți opune prelucrării;
- sursa colectării datelor cu caracter personal, dacă noi le colectam de la altă persoană decât de la tine;
- existența unui proces decizional automat, inclusiv crearea de profiluri și, cel puțin, logica utilizată, importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru dvs
.

Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte. Aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete..

Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri justificate, în anumite condiții:
- datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
- vă retrageți consimțământul în cazul în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ ori prelucrarea privește datele speciale cu caracter personal și se întemeiază pe consimțământ și nu există alt temei juridic privind prelucrarea;
- vă opuneți prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini ce servește unui interes public ori ce rezultă din exercitarea autorității cu care operatorul a fost investit sau prelucrarea este intemeiată pe un interes legitim al operatorului ori al unui terț și nu există motive legitime care să prevaleze în ce privește prelucrarea ori te opui prelucrării intemeiate pe marketing direct, inclusiv creării de profiluri legate de marketingul direct
- datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
- datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligaţii legale care îi revine operatorului,
cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:
- pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
- pentru a ne conforma unei obligații legale;
- în scopuri de arhivare în interes public, stiințific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice;
- pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a obține de la noi restricționarea prelucrării în anumite condiții:
- dacă vă exercitați dreptul la opoziție, pe durata verificării de către noi a exactității datelor dvs. cu caracter personal;
- dacă prelucrarea este ilegala, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și ne solicitați restricționarea utlizării acestora;
- pe durata în care noi verificăm dacă drepturile noastre legitime prevalează în raport de cele ale dvs. în situația când v-ați opus prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați;
- noi nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal, iar dvs. solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Vă asigurăm că vă vom informa înainte de ridicarea restricției de prelucrare pentru cele patru situații menționate mai sus. Dacă restricționarea prelucrării a avut loc în cele patru situații menționate anterior, prelucrarea poate avea loc, cu excepția stocării, doar în baza consimțământului dvs. prealabil pentru constatarea, exercitarea, apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice din motive de interes public important al UE sau al unui stat membru
.

Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a obține de la noi, într-un format structurat, utilizat curent și care poate fi citit automat, datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat și, de asemenea, aveți dreptul de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator. Exercitarea celor două drepturi menționate anterior poate avea loc dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- prelucrarea de către noi are la bază consimțământul dvs. și are ca obiect inclusiv datele speciale cu caracter personal ori prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care dvs. sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract;

- prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată de noi prin mijloace automate;

- exercitarea dreptului la portabilitatea datelor nu afectează dreptul de ștergere a datelor și nu afectează drepturile și libertățile altora.

Dreptul la opoziție

Vă puteți opune oricând prelucrarea este necesară (i) pentru îndeplinirea unei sarcini ce servește un interes public sau ce rezultă din autoritatea cu care noi am fost investiți, inclusiv creării de profiluri pe aceste temeiuri (ii) pentru un interes legitim al nostru sau al unei tert. Noi vom înceta prelucrarea, cu excepția cazului în care există motive legitime și imperioase ce justifică prelucrarea și prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. ori când scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Vă puteți opune oricand prelucrării în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, dacă această profilare este legată de marketingul direct. Când prelucrarea se realizează în scopuri statistice, de cercetare științifică sau istorică, vă puteți opune prelucrării datelor care vă privesc, cu excepția situației când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment

Vă puteți retrage oricând consimțământul, fără afectarea valabilităților prelucrărilor anterioare, în cazul prelucrărilor întemeiate pe consimțământ.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

Aveți dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, tel. 0318.059.211, 0318.059.212, fax 0318.059.602.

Aspecte importante ale drepturilor

Termenul standard de răspuns este de o lună; în cazul în care formularea răspunsului necesită analiza unui volum ridicat de documente/informații, opinia unor terți etc., acest termen poate fi prelungit cu maximum două luni, sens în care vă vom informa despre acest aspect în intervalul inițial de o lună. În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dvs. cu caracter personal din cauza unor restricţii legale. Într-un astfel de caz, vă vom comunica motivul acestui refuz. În anumite cazuri, s-ar putea să nu putem identifica datele cu caracter personal din cauza elementelor de identificare pe care ni le-ați furnizat în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dvs. în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

Exercitarea drepturilor

Pentru exercitarea drepturilor dvs. ne puteți trimite o cerere scrisă, semnată și datată, prin e-mail sau poștă ori puteți veni la sediul nostru sau puteți vizita www.conviv.ro

Dacă operatorul intenționează să prelucreze date cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, va furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice alte informații suplimentare relevante. Aceasta va aplica măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform legii și care asigură confidențialitatea acestora, conform legii. Operatorul poate actualiza periodic prezenta politică și anexele aferente, cu publicarea oricărei modificări pe site-ul web  și cu anunțarea dvs. în acest sens. De aceea, vă recomandăm să vizitați periodic site-ul web. Dacă operatorul va trece printr-o procedură de reorganizare ori de vânzare către alte entități, datele dvs. vor fi comunicate către respectivele entități, conform legii. Operatorul încheie contracte cu persoane care au cel puțin 18 ani.

Utilizarea fișierelor de tip cookie

Site-urile noastre web utilizează tehnologia de tip cookie pentru a vă oferi servicii web mai bune. Un fișier de tip cookie reprezintă un fișier text care este stocat și / sau citit de browser-ul dispozitivului de acces: computer, tabletă, smartphone. Fișierele de tip cookie fac interacțiunea dvs. cu site-urile web mai sigură și mai rapidă, deoarece acestea își pot aminti preferințele dumneavoastră, trimițând informațiile pe care le conțin înapoi la site-ul web originar, first-party cookie, sau către alt site web căruia le aparțin, third-party cookie, atunci când vizitați din nou site-ul web utilizând același dispozitiv.

Vă puteți retrage consimțământul privind fișierele de tip cookie în orice moment. În acest scop, puteţi să blocați sau elimina fișierele cookie fie prin intermediul setărilor browser-ului sau prin utilizarea unor softuri puse la dispoziţie de terți sau urmând instrucţiunile specifice pentru categoriile de cookie din secțiunile următoare. Pot apărea probleme legate de utilizarea anumitor părți ale site-ului web dacă dezactivați fișierele de tip cookie.

În cazul în care doriți să eliminați fisierele de tip cookie stocate pe dispozitivele dvs. și să configurați browserul astfel încât să refuze fișiere de tip cookie, puteți să utilizați setările privind preferințele din browser. Pentru a obține mai multe informații, vă rugăm să vizitați website-ul browserelor dvs.

În baza funcției și scopului pentru care sunt utilizate fișierele de tip cookie, acestea sunt, de obicei, clasificate în următoarele categorii, pe care Conviv Media S.R.L. le utilizează pe website-urile sale:

- fișiere de tip cookie absolut necesare vă permit să navigați pe site-ul web și să îi utilizați funcțiile de bază; acestea sunt instalate doar ca răspuns la acțiunile efectuate de dvs. care echivalează cu o cerere de servicii și sunt indispensabile pentru utilizarea site-urilor web;
- fișiere de tip cookie privind funcționalitatea sunt utilizate pentru a vă recunoaște atunci când reveniți pe site-urile noastre web și ne permit să vă oferim funcții îmbunătățite și personalizate, cum ar fi reamintirea preferințelor; aceste fișiere de tip cookie colectează informații anonime și nu pot urmări navigările dvs. pe alte site-uri web; perioada de expirare a acestor fișiere este de maximum 2 ani;
- fișiere de tip cookie analitice și privind performanța ne permit să recunoaștem și să numărăm utilizatorii și să colectăm informații despre modul în care este utilizat site-ul web; perioada de expirare a acestor fișiere de tip cookie este de maximum 2 ani; în ceea ce privește cookie-urile ale terțelor părți, perioada de expirare poate sa varieze și în unele cazuri poate depăși 2 ani;
- fișiere de tip cookie privind rețelele sociale vă permit să distribuiți activitatea dvs. pe rețele sociale, cum ar fi Facebook, Instagram, Twitter; asemenea fișiere de tip cookie nu pot fi accesate de Conviv Media SRL.

- alte tipuri de fișiere de tip cookie care pot fi utilizate ulterior; vă vom informa prin politicile noastre actualizate dacă sunt utilizate orice alte tipuri de fișiere cookie

Cookies
bottom of page